Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

COASTAL AF 28 (20 lít)

229.000đ Trước thuế: 229.000đ
0

COASTAL AF 28: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL AF 38 (20 lít)

282.000đ Trước thuế: 282.000đ
0

COASTAL AF 38: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL AF 48 (20 lít)

318.000đ Trước thuế: 318.000đ
0

COASTAL AF 48: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL EP FINISH (20 lít)

167.000đ Trước thuế: 167.000đ
0

COASTAL EP FINISH: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Dùng như là .....

COASTAL EP MASTIC (20 lít)

122.000đ Trước thuế: 122.000đ
0

COASTAL EP MASTIC: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamide. Sản p.....

COASTAL PRIME QD (20 lít)

101.000đ Trước thuế: 101.000đ
0

COASTAL PRIME QD: Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Có thể dùng làm lớp chống.....

COASTAL UNIPRIME (20 lít)

106.000đ Trước thuế: 106.000đ
0

COASTAL UNIPRIME: Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc vinyl. Sản phẩm này là loại sơn khô n.....

MUKI EPS (20 lít)

125.000đ Trước thuế: 125.000đ
0

MUKI EPS: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn hóa học. Sản phẩm này là loại sơn chố.....

PIONER TC (20 lít)

130.000đ Trước thuế: 130.000đ
0

PIONER TC: Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả.....