Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

COASTAL AF 28 (20 lít)

210.000đ Trước thuế: 210.000đ
0

COASTAL AF 28: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL AF 38 (20 lít)

262.000đ Trước thuế: 262.000đ
0

COASTAL AF 38: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL AF 48 (20 lít)

282.000đ Trước thuế: 282.000đ
0

COASTAL AF 48: Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm .....

COASTAL EP FINISH (20 lít)

128.000đ Trước thuế: 128.000đ
0

COASTAL EP FINISH: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Dùng như là .....

COASTAL EP MASTIC (20 lít)

95.000đ Trước thuế: 95.000đ
0

COASTAL EP MASTIC: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamide. Sản p.....

COASTAL PRIME QD (20 lít)

74.000đ Trước thuế: 74.000đ
0

COASTAL PRIME QD: Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Có thể dùng làm lớp chống.....

COASTAL UNIPRIME (20 lít)

108.000đ Trước thuế: 108.000đ
0

COASTAL UNIPRIME: Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc vinyl. Sản phẩm này là loại sơn khô n.....

MUKI EPS (20 lít)

93.000đ Trước thuế: 93.000đ
0

MUKI EPS: Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn hóa học. Sản phẩm này là loại sơn chố.....

PIONER TC (20 lít)

115.000đ Trước thuế: 115.000đ
0

PIONER TC: Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả.....